22 มกราคม 2562 อากาศในเมืองหลวงอัฟกานิสถานเป็นพิษช่วงหน้าหนาว

ที่มา: https://www.tnamcot.com/view/AQ5VhMD

อากาศเย็นช่วงฤดูหนาวทำให้สารก่อมลพิษในอากาศจับตัว เพราะประชาชนเผาถ่าน ไม้ ยางรถยนต์และขยะแก้หนาว นอกจากนี้ยังเป็นผลจากจำนวนประชากรเพิ่มขึ้น ยวดยานปล่อยควันเสีย และมีการใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ใช้น้ำมันดีเซลอย่างแพร่หลาย มลพิษจะแตะระดับสูงสุดในช่วงเช้า และเย็นที่อุณหภูมิติดลบ อนุภาคสารพิษเหล่านี้มีทั้งซัลเฟตและคาร์บอน ลอยตัวอยู่ในอากาศหลายคล้ายม่านทึบหนา ทำให้ทัศนวิสัยไม่ดี และเป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจ ประชาชนร้องเรียนว่าสภาพอากาศเลวร้ายลงเรื่อย ๆ แพทย์ที่โรงพยาบาลเด็กในกรุงคาบูลที่เผยว่าปีที่แล้วมีผู้ป่วยติดเชื้อระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันราวร้อยละ 30-40 แต่ปีนี้เพิ่มเป็นร้อยละ 70-80 เชื่อว่าอากาศเย็นและมลพิษในอากาศคือสาเหตุหลัก แม้แต่แพทย์บางคนยังไอในช่วงหน้าหนาวเป็นครั้งแรกทั้งที่ไม่เคยเป็นมาก่อน คาดว่าเป็นอาการแพ้มลพิษในอากาศ อดีตโฆษกสำนักงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมแห่งชาติระบุว่า มลพิษหน้าหนาวปีนี้ร้ายแรงมาก ส่งผลต่อพัฒนาการทางร่างกายและสติปัญญาของเด็ก ทำให้สตรีมีครรภ์แท้งได้ และอาจก่อมะเร็งในหลายรูปแบบ เครือข่ายแอร์วิชวลจัดให้กรุงคาบูลที่มีประชากร 5 ล้านคนติดอันดับเมืองมลพิษมากที่สุดในโลก ดัชนีคุณภาพอากาศสูงกว่า 300 จุด บางคืนสูงถึง 600 จุด หลายเท่าของดัชนีองค์การอนามัยโลกที่ระบุว่า 100 จุดก็ถือว่าไม่ดีต่อสุขภาพแล้ว ทางการหันมาใช้สื่อเป็นช่องทางให้ความรู้ประชาชนเรื่องมลพิษในอากาศและรณรงค์ให้สวมหน้ากากอนามัย.- สำนักข่าวไทย